Zakres Usług


Jesteśmy elastyczni w sposobie kształtowania relacji z naszymi klientami. Świadczymy usługi stałego wsparcia podatkowego typu „tax hot line”, pomagamy podmiotom w ramach odrębnych zindywidualizowanych projektów uwzględniających konkretne potrzeby (np. przeglądy podatkowe, kształtowanie procedur podatkowych, pomoc w przygotowywaniu zapytań o interpretacje podatkowe, opracowywanie dokumentacji cen transakcyjnych).

Specjalizujemy się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, podatku CIT oraz aspektów transfer pricing.

Zmiany przepisów i interpretacji organów podatkowych, wpływ orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na polską rzeczywistość podatkową – prawo podatkowe i sama praktyka ulega ciągłym zmianom. Przez nasze szkolenia pozwalamy klientom rozwijać się, przekazujemy im nasze doświadczenia. W ramach szkoleń podatkowych eTAX blisko współpracuje z Ernst & Young Academy of Business.

Przykłady realizowanych szkoleń:

     • Podatki dla niefinansistów,
     • Zmiany w podatku VAT i CIT,
     • Podatkowe zamknięcie roku
     • Najistotniejsze orzeczenia i interpretacje podatkowe – nowe trendy w podatkach